Veronica School

Beste ouder(s),

Voor het bestellen van een foto graag een email voor ZONDAG 17 Oktober sturen aan: info@esthervanputten.nl

Het volgende vermelden:
Naam van uw kind(eren)
Klas
Aantal foto’s

De kosten zijn Euro 5,- per stuk
Formaat foto 13x18cm

Graag het totaalbedrag overmaken op:
NL38INGB655837191 tnv E van Putten
Factuurnummer: EVP038

De foto’s worden aangeleverd op school en uitgedeeld per klas.

Indien iets niet duidelijk hoor ik het graag.

Hartelijke groet,
Esther van Putten
06-22603001